Jusof, Norma, & Mohd Isa Hamzah. " KEMAHIRAN GURU PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH RENDAH TERHADAP PELAKSANAAN PENGAJARAN BERPUSATKAN MURID: SATU ANALISA." International Journal of Education and Pedagogy [Online], 2.3 (2020): 1-26. Web. 25 Sep. 2023