Jusof, N., & Hamzah, M. 2020 Sep 1. KEMAHIRAN GURU PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH RENDAH TERHADAP PELAKSANAAN PENGAJARAN BERPUSATKAN MURID: SATU ANALISA. International Journal of Education and Pedagogy. [Online] 2:3