Jusof, N., & Hamzah, M. (2020). KEMAHIRAN GURU PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH RENDAH TERHADAP PELAKSANAAN PENGAJARAN BERPUSATKAN MURID: SATU ANALISA. International Journal Of Education And Pedagogy, 2(3), 1-26. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijeap/article/view/10380