Meneroka Kuasa Transformatif Naratif: Pendekatan Naratif untuk Memahami Pengalaman Pelancongan Berasaskan Komuniti

  • Noni Lela Hayati Ayob
  • Zuraida Yaacob

Abstract

Kesan perubahan naratif dalam konteks pelancongan berasaskan komuniti (PBK) diselidik dalam artikel kajian ini. Ia memerlukan pendekatan naratif untuk memahami pengalaman dan pandangan mereka yang mengambil bahagian dalam aktiviti PBK. Kajian ini memperakui perkaitan naratif dalam membentuk persepsi, makna dan identiti orang ramai berhubung dengan pengalaman pelancongan. Kajian ini menyiasat naratif komuniti, pengendali pelancongan, dan pihak berkepentingan lain yang mengambil bahagian dalam PBK menggunakan kaedah penyelidikan kualitatif seperti temu bual, pemerhatian peserta, dan analisis dokumen. Matlamatnya adalah untuk menemui pelbagai aspek pengalaman PBK, serta potensi mereka untuk transformasi peribadi dan kolektif. Konteks konseptual untuk penyelidikan ini disediakan oleh asas teori kaedah naratif. Pemeriksaan naratif dimaklumkan oleh teori naratif, konstruktivisme, fenomenologi, teori identiti, dan teori sosiobudaya, memberikan pengetahuan menyeluruh tentang dinamik kompleks di tempat kerja dalam PBK. Kajian ini bertujuan untuk mendedahkan kualiti perubahan pengalaman perjalanan dengan menilai naratif dalam rangka kerja PBK. Ia mengkaji pengalaman hidup, rasa lokasi, identiti budaya, dan dinamik sosial yang timbul akibat amalan PBK. Selain itu, ia menyiasat bagaimana naratif PBK mencabar wacana dominan, memperkasakan komuniti tempatan dan membantu pembangunan jangka panjang. Dapatan kajian ini mempunyai kesan kepada teori dan amalan dalam pelancongan berasaskan komuniti. Kajian ini menyumbang kepada pemahaman kami tentang potensi PBK untuk menjana pengalaman pelancong yang bermakna dan mampan dengan menekankan kesan perubahan naratif. Ia memberi gambaran tentang banyak sudut pandangan, dinamik budaya, dan rundingan identiti yang mempengaruhi interaksi pelancongan dalam komuniti tempatan. Kajian ini menambah kepada badan maklumat yang berkembang tentang teknik naratif dalam penyelidikan pelancongan. Ia merupakan contoh kepentingan inkuiri naratif dalam mendedahkan interaksi yang rumit antara seseorang, komuniti, dan amalan pelancong. Di samping itu, kajian ini menekankan keperluan memasukkan suara tempatan, kepelbagaian budaya, dan pemerkasaan komuniti dalam penciptaan dan pentadbiran program pelancongan mampan.

References

Davis, D., Allen, J. & Cosenza, R. M. (1988). Segmenting Local Residents By Their Attitudes, Interests, and Opinions Toward Tourism. Journal of Travel Research. 27(2), 2-8.
Kretzmann, John; McKnight, John (1993). Building Communities From the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community's Assets (3rd ed.). Chicago, IL: ACTA Publications. p. 14. ISBN 978-0-87946-108-9. OCLC 36708153
Matthew Potteiger & Jamie Purinton. Landscape Narratives: Design Practices for Telling Stories[M]. John Wiley & Sons, Inc. 1998:5,3,6,75-187.
Muhammad Asri Ibrahim & Lyndon, Novel (2021). Impak Penglibatan Komuniti Dalam Pembangunan Pelancongan Luar Bandar. Journal of Social Sciences and Humanities, Special Issue: Vol 18. No.2 (2021). 40-55. ISSN: 1823-884x
Pretty, J. (1995). The many interpretations of participations. Focus, 16, 4-5
Sherry Arnstein. (1969). Arnstein’s Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Planning Association. 35(4), 216-224.
McCabe,S; Foster, C (2006) The Role and Function of Narrative in Tourist Interaction. Journal of Tourism and Cultural Change, 4:3, 194-215, DOI: 10.2167/jtcc071.0
Tosun, C. (1999). Towards a typology of community participation in the tourism development process. International Journal of Tourism and Hospitality, 10, 113-134.
Published
2023-09-30
How to Cite
AYOB, Noni Lela Hayati; YAACOB, Zuraida. Meneroka Kuasa Transformatif Naratif: Pendekatan Naratif untuk Memahami Pengalaman Pelancongan Berasaskan Komuniti. International Journal of Business and Technology Management, [S.l.], v. 5, n. 3, p. 387-395, sep. 2023. ISSN 2682-7646. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijbtm/article/view/24172>. Date accessed: 13 june 2024.
Section
Malay Section