Lee Johnny, Mona Coretti, AND Hanum Ali, Syarifah. " Hubungan Kualiti Perkhidmatan Terhadap Kesetiaan Pelanggan Dan Kepuasan Pelanggan" International Journal of Business and Technology Management [Online], Volume 5 Number 2 (30 July 2023)