Lee Johnny, Mona Coretti, & Syarifah Hanum Ali. " Hubungan Kualiti Perkhidmatan Terhadap Kesetiaan Pelanggan Dan Kepuasan Pelanggan." International Journal of Business and Technology Management [Online], 5.2 (2023): 282-289. Web. 4 Mar. 2024