Lee Johnny, M., & Hanum Ali, S. 2023 Jul 30. Hubungan Kualiti Perkhidmatan Terhadap Kesetiaan Pelanggan Dan Kepuasan Pelanggan. International Journal of Business and Technology Management. [Online] 5:2