Volume 5 Issue S1 (Special Issue)

Emerging Trends in Hospitality and Tourism: Navigating the Future Landscape

EDITORIAL TEAM

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Terengganu

Managing Editor
Norazlina binti Rahmat

Assistant Managing Editor
Wan Nazriah Wan Nawani 

Copy Editors
Jazira Anuar
Noorazli Ramli
Malina Hanum Mohd Kamal
Zetty Madina Md Zaini
Noraida Abd Karim

Reviewers
Abd Razak Bin Abu Kassim
Amanina Binti Mat Ghani
Arma Mohd Faizal Bin Abu Bakar
Azlina Binti Samsudin
Dr. Maisarah Binti Abdul Hamid
Dr. Mohd Hairi Bin Jalis
Dr. Norhaya Hanum Binti Mohamad
Dr. Zatul Iffah Binti Mohd Fuza
Dr. Sri Puvanesvari Gannasin
Dr. Muhammad Safuan Bin Abdul Latip
Faliza Bt Mahamed Ali
Fatimah Binti Abd Ghani
Fauziah Binti Deraman
Harnizam Bin Zahariaman
Haslina Binti Che Ngah
Jazira Binti Anuar @ Mohd Noor
Khazainah Binti Khalid
Malina Hanum Binti Mohd Kamal
Mohaini Bt Mohamed @ Naba
Mushaireen Bin Musa
Noorazlin Binti Ramli
Noraida Binti Abdul Karim
Norazlina Binti Rahmat
Noristisarah Binti Abd Shattar
Norzaidah Binti Ngali
Rahman Bin Abdullah
Siti Nor Fadillah Binti Ahmad Shariff
Wan Nazriah Binti Wan Nawawi
Wan Nor Bayah Binti Wan Kamarudin
Zetty Madina Binti Md Zaini