Hasmin, Mohammad Firdaus, & Syamsul Azizul. " Pengaruh Kepercayaan Animisme Dalam Sogit Kematian Yang Terdapat Dalam Kaedah Undang-Undang Adat Anak Negeri (1995): Analisis Kerelevanan Dari Perspektif Hukum Islam." International Journal of Advanced Research in Islamic and Humanities [Online], 4.4 (2022): 12-21. Web. 23 May. 2024