Hasmin, M., & Azizul, S. 2022 Dec 1. Pengaruh Kepercayaan Animisme Dalam Sogit Kematian Yang Terdapat Dalam Kaedah Undang-Undang Adat Anak Negeri (1995): Analisis Kerelevanan Dari Perspektif Hukum Islam. International Journal of Advanced Research in Islamic and Humanities. [Online] 4:4