Albasri, Siti Hafsha, Farah Nadirah Abdul Manan, Nurul Shahariza Abu Hassan, & Siti Fatimah Muhamad Nor. " Sikap, Norma Subjektif Dan Kawalan Ditanggap Terhadap Gelagat Penggunaan I-Sinar Dalam Kalangan Staf UniSHAMS." International Journal of Advanced Research in Education and Society [Online], 5.2 (2023): 29-34. Web. 24 Jul. 2024