Chief Editor
Dr. Azlyn Ahmad Zawawi
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kedah
azlyn@uitm.edu.my

Managing Editor
Dr. Siti Khadijah Rafie
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kedah
khadijahrafie@uitm.edu.my
 
Editors
Dr. Norhidayah Ali
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kedah
norhidayah@uitm.edu.my

Dr. Nadzri Ab Ghani
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kedah
nadzri.abghani@uitm.edu.my

Bawani Selvaraj
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kedah
wani190@uitm.edu.my

Dr. Sarah Sabir Ahmad
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kedah
sarah342@uitm.edu.my

Dr. Zuraidah Mohamed Isa
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kedah
zuraidah588@uitm.edu.my

Azrul Shahimy Mohd Yusof
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kedah
azrulshahimy@uitm.edu.my

Dr. Muhamad Khairul Anuar Zulkepli
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kedah
mkaz@uitm.edu.my

Maisarah Abd Rahim
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kedah
maisarahrahim@uitm.edu.my

Dr. Azfahanee Zakaria
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kedah
azfa292@uitm.edu.my