Abdul Malik, Nurliyana, Izariani Ismail, & Siti Nurlaili Nasuka. " Persepsi Peserta Kursus Pendek Terhadap Kursus Yang Ditawarkan Di Kolej Komuniti Masjid Tanah." Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning [Online], 2.1 (2018): 110-120. Web. 2 Oct. 2023