Daud, Suhailie, Siti Norsiah Ahmad, & Rasidah Mohd Zohor. " Kajian Tinjauan Keberkesanan Promosi Kursus Pendek Di Kolej Komuniti Segamat 2." Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning [Online], 2.1 (2018): 50-64. Web. 2 Oct. 2023