Daud, S., Ahmad, S., & Mohd Zohor, R. 2018 Dec 24. Kajian Tinjauan Keberkesanan Promosi Kursus Pendek Di Kolej Komuniti Segamat 2. Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning. [Online] 2:1