Sulaji, Suriyana, Hassan, Suhaila, AND Wan Hitam, Wan Fadhilah. " Mengenalpasti Tahap Kepuasan Peserta Terhadap Pelaksanaan Kursus Pendek Di Kolej Komuniti Selandar, Melaka" Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning [Online], Volume 1 Number 1 (18 November 2017)