Sulaji, Suriyana, Suhaila Hassan, & Wan Fadhilah Wan Hitam. " Mengenalpasti Tahap Kepuasan Peserta Terhadap Pelaksanaan Kursus Pendek Di Kolej Komuniti Selandar, Melaka." Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning [Online], 1.1 (2017): 132-142. Web. 27 May. 2022