Sulaji, S., Hassan, S., & Wan Hitam, W. 2017 Nov 18. Mengenalpasti Tahap Kepuasan Peserta Terhadap Pelaksanaan Kursus Pendek Di Kolej Komuniti Selandar, Melaka. Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning. [Online] 1:1