Sulaji, S., Hassan, S., & Wan Hitam, W. (2017). Mengenalpasti Tahap Kepuasan Peserta Terhadap Pelaksanaan Kursus Pendek Di Kolej Komuniti Selandar, Melaka. Politeknik & Kolej Komuniti Journal Of Life Long Learning, 1(1), 132-142. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/PKKJLLL/article/view/2953