Mohamad, Norfadzilah, Hashim, Hasnurul Nazimah, AND Rajulan, Nor Lizam. " Kajian Kepuasan Peserta Kursus Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) Terhadap Kursus Pendek Pemprosesan Makanan Di Kolej Komuniti Masjid Tanah Melaka" Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning [Online], Volume 1 Number 1 (18 November 2017)