Mohamad, Norfadzilah, Hasnurul Nazimah Hashim, & Nor Lizam Rajulan. " Kajian Kepuasan Peserta Kursus Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) Terhadap Kursus Pendek Pemprosesan Makanan Di Kolej Komuniti Masjid Tanah Melaka." Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning [Online], 1.1 (2017): 101-112. Web. 27 May. 2022