Mohd Nor, Ahmad Rosli, Muhamad, Mohd Ridhuwan, AND Jasli, Muhammad Fazli. " Pengaruh PSH Dalam Kebolehpasaran Lulusan Sijil Pemasangan Elektrik Kolej Komuniti" Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning [Online], Volume 1 Number 1 (18 November 2017)