Mohd Nor, Ahmad Rosli, Mohd Ridhuwan Muhamad, & Muhammad Fazli Jasli. " Pengaruh PSH Dalam Kebolehpasaran Lulusan Sijil Pemasangan Elektrik Kolej Komuniti." Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning [Online], 1.1 (2017): 31-41. Web. 28 May. 2022