Mohd Nor, A., Muhamad, M., & Jasli, M. 2017 Nov 18. Pengaruh PSH Dalam Kebolehpasaran Lulusan Sijil Pemasangan Elektrik Kolej Komuniti. Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning. [Online] 1:1