Pa'iman, Mohd Juwahir. " Mengenalpasti Aplikasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam Pembelajaran Teknikal Di Kolej Komuniti Rompin, Pahang" Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning [Online], Volume 1 Number 1 (18 November 2017)