Pa'iman, Mohd Juwahir. " Mengenalpasti Aplikasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam Pembelajaran Teknikal Di Kolej Komuniti Rompin, Pahang." Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning [Online], 1.1 (2017): 113-131. Web. 27 May. 2022