Pa'iman, M. 2017 Nov 18. Mengenalpasti Aplikasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam Pembelajaran Teknikal Di Kolej Komuniti Rompin, Pahang. Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning. [Online] 1:1