Razali, Razzian. " Laporan Kajian: Persepsi Warga Kolej Komuniti Terhadap Peranan dan Fungsi Kolej Komuniti." Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning [Online], 1.1 (2017): 85-100. Web. 27 Sep. 2022