Razali, R. 2017 Nov 18. Laporan Kajian: Persepsi Warga Kolej Komuniti Terhadap Peranan dan Fungsi Kolej Komuniti. Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning. [Online] 1:1