Ahmad, Abd Latif, AND Abdullah, Najmiah. " Pertalian Antara Pengurusan Pentadbiran, Komitmen Organisasi, Perhubungan Rakan Sekerja Serta Kriteria Kecemerlangan Dengan Kesediaan Terhadap Perubahan Dalam Kalangan Staf Di Kolej Komuniti Sungai Petani Kedah" Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning [Online], Volume 1 Number 1 (17 November 2017)