Ahmad, Abd Latif, & Najmiah Abdullah. " Pertalian Antara Pengurusan Pentadbiran, Komitmen Organisasi, Perhubungan Rakan Sekerja Serta Kriteria Kecemerlangan Dengan Kesediaan Terhadap Perubahan Dalam Kalangan Staf Di Kolej Komuniti Sungai Petani Kedah." Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning [Online], 1.1 (2017): 1-15. Web. 28 May. 2022