Ahmad, A., & Abdullah, N. 2017 Nov 17. Pertalian Antara Pengurusan Pentadbiran, Komitmen Organisasi, Perhubungan Rakan Sekerja Serta Kriteria Kecemerlangan Dengan Kesediaan Terhadap Perubahan Dalam Kalangan Staf Di Kolej Komuniti Sungai Petani Kedah. Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning. [Online] 1:1