Ahmad, A., & Abdullah, N. (2017). Pertalian Antara Pengurusan Pentadbiran, Komitmen Organisasi, Perhubungan Rakan Sekerja Serta Kriteria Kecemerlangan Dengan Kesediaan Terhadap Perubahan Dalam Kalangan Staf Di Kolej Komuniti Sungai Petani Kedah. Politeknik & Kolej Komuniti Journal Of Life Long Learning, 1(1), 1-15. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/PKKJLLL/article/view/2387