Nurja, Nur Angriani, Mohd Zulhasnan Mat, MM, & Vui Seng Wilson Chang, CVS. " Tahap Kesediaan Pembelajaran Sepanjang Hayat di Kalangan Pelajar Semester Akhir Kolej Komuniti Tawau, Kementerian Pendidikan Tinggi." Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning [Online], 1.1 (2017): 72-84. Web. 27 Sep. 2022