Jamari, Noor Azila. " Kajian Terhadap Penyembur Racun Perosak Dengan Menggunakan Solar Panel Polikristal." Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning [Online], 4.1 (2020): 104-115. Web. 27 May. 2022