Jamari, N. 2020 Dec 1. Kajian Terhadap Penyembur Racun Perosak Dengan Menggunakan Solar Panel Polikristal. Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning. [Online] 4:1