Rahat, M., Abdul Kadir, A., & Paimun, H. (2020). KAJIAN TAHAP KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN PRODUK SMART SOLAH DIGITAL SIGNAGE (SSDS) DI MASJID DAN SURAU YANG TERPILIH DI MALAYSIA. Politeknik & Kolej Komuniti Journal Of Life Long Learning, 4(1), 96-103. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/PKKJLLL/article/view/11373