Kharauddin, Mohammad Hairy, Wan Yusuf, Wan Ahmad Ramzi, AND Ab Rasid, Mohd Fitri. " Teknik Pengesanan Botnet P2P Menggunakan Teknik Pemilihan Ciri" Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning [Online], Volume 4 Number 1 (1 December 2020)