Kharauddin, Mohammad Hairy, Wan Ahmad Ramzi Wan Yusuf, & Mohd Fitri Ab Rasid. " Teknik Pengesanan Botnet P2P Menggunakan Teknik Pemilihan Ciri." Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning [Online], 4.1 (2020): 84-95. Web. 27 May. 2022