Kharauddin, M., Wan Yusuf, W., & Ab Rasid, M. 2020 Dec 1. Teknik Pengesanan Botnet P2P Menggunakan Teknik Pemilihan Ciri. Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning. [Online] 4:1