Asari, Mohd Alif Aiman, Md Rosdi, Rushidah, AND Mahdi, Mohd Faisal. " Amalan Solat Berjemaah Dalam Membentuk Akhlak Pelajar Politeknik METrO" Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning [Online], Volume 4 Number 1 (1 December 2020)