Asari, Mohd Alif Aiman, Rushidah Md Rosdi, & Mohd Faisal Mahdi. " Amalan Solat Berjemaah Dalam Membentuk Akhlak Pelajar Politeknik METrO." Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning [Online], 4.1 (2020): 73-83. Web. 27 May. 2022