ASARI, Mohd Alif Aiman; MD ROSDI, Rushidah; MAHDI, Mohd Faisal. Amalan Solat Berjemaah Dalam Membentuk Akhlak Pelajar Politeknik METrO. Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 73-83, dec. 2020. ISSN 2600-7738. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/PKKJLLL/article/view/11371>. Date accessed: 27 may 2022.