Wan Yusuf, Wan Ahmad Ramzi, Kharauddin, Mohammad Hairy, AND Dolah, Mohd Rizal. " Pengesanan Botnet P2P Menggunakan Teknik Pengenalpastian Nilai Ambang" Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning [Online], Volume 4 Number 1 (1 December 2020)