Wan Yusuf, Wan Ahmad Ramzi, Mohammad Hairy Kharauddin, & Mohd Rizal Dolah. " Pengesanan Botnet P2P Menggunakan Teknik Pengenalpastian Nilai Ambang." Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning [Online], 4.1 (2020): 58-72. Web. 27 May. 2022