Wan Yusuf, W., Kharauddin, M., & Dolah, M. 2020 Dec 1. Pengesanan Botnet P2P Menggunakan Teknik Pengenalpastian Nilai Ambang. Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning. [Online] 4:1