Mohamad, Norfadzilah, Mohd Nor, Ahmad Rosli, AND Abdullah, Siti Ainon. " Kajian Keberkesanan Azadiracta indica Sebagai Kawalan Perosak dalam Penanaman Capsicum sp." Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning [Online], Volume 4 Number 1 (1 December 2020)