Mohamad, Norfadzilah, Ahmad Rosli Mohd Nor, & Siti Ainon Abdullah. " Kajian Keberkesanan Azadiracta indica Sebagai Kawalan Perosak dalam Penanaman Capsicum sp.." Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning [Online], 4.1 (2020): 49-57. Web. 27 May. 2022