Mohamad, N., Mohd Nor, A., & Abdullah, S. 2020 Dec 1. Kajian Keberkesanan Azadiracta indica Sebagai Kawalan Perosak dalam Penanaman Capsicum sp.. Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning. [Online] 4:1