Mohamad, N., Mohd Nor, A., & Abdullah, S. (2020). Kajian Keberkesanan Azadiracta indica Sebagai Kawalan Perosak dalam Penanaman Capsicum sp.. Politeknik & Kolej Komuniti Journal Of Life Long Learning, 4(1), 49-57. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/PKKJLLL/article/view/11369